Oferuję fachową pomoc w wyborze ubezpieczeń NNW w Gostyniu. Realizuję również wszelkie związane z tym formalności. NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, będące typem dodatkowego ubezpieczenia osobowego. Oznacza to, że wykupienie go jest dobrowolne. Obejmuje ono ochronę życia oraz zdrowia osoby ubezpieczonej.

NNW to dodatkowe zabezpieczenie zarówno na terytorium Polski, jak również w innych krajach europejskich. Warto wykupić tego rodzaju ochronę będąc kierowcą, ponieważ OC chroni Cię od odpowiedzialności cywilnej tylko wtedy, gdy to Ty spowodujesz wypadek. Jednak gdy szkoda dotknie Ciebie lub przewożone przez Ciebie osoby, nie otrzymasz wsparcia bez wykupienia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

 

Czego dotyczą ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniają ochronę w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących sytuacji prywatnych, zawodowych oraz związanych z ruchem drogowym.

Ubezpieczenia NNW mogą pokrywać koszty związane między innymi z:

  • leczeniem,
  • zabiegami specjalistycznymi,
  • rehabilitacją,
  • trwałą utratą zdolności do pracy,
  • przekwalifikowaniem zawodowym.

 

W przypadku wypadku samochodowego, ubezpieczenie NNW poniesie konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polisa tego typu obejmuje nieszczęśliwe zdarzenia powstałe podczas poruszania się pojazdem po drodze, podczas wysiadania lub wsiadania do samochodu, przebywania w nim w trakcie postoju oraz jego naprawy na trasie. Ubezpieczenia tego typu chronią kierowcę oraz pasażerów w liczbie, która została wskazana w dowodzie rejestracyjnym.