bilans zyskow i stratPrzedsiębiorcy muszą sporządzać dokumenty takie, jak bilanse czy rachunki zysków i strat. W przypadku bilansu mowa o statystycznym zestawieniu stanu majątkowego przedsiębiorstwa, w tym o równowadze pomiędzy aktywami i pasywami. Rachunek zysków i strat pozwala natomiast określić wynik finansowy firmy w danym okresie, na przykład po roku działalności.