Oferuję kompleksową obsługę przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe. Swoje usługi świadczę w moim biurze w Gostyniu. Księgi handlowe zaliczane są do tak zwanej księgowości pełnej, która pozwala na dokładne monitorowanie wszelkich zdarzeń finansowych zachodzących w danej firmie. Forma ta w porównaniu do księgowości uproszczonej jest bardziej skomplikowana, a od zajmującej się nią osoby wymaga odpowiedniej wiedzy, pozwalającej na sprawną i rzetelną realizację dużej ilości obowiązków.

Wszystkie dokumenty sprzedaży, zakupu, dowody wypłat oraz rozliczenia z innymi przedsiębiorstwami muszą zostać zanotowane w księgach handlowych. Dodatkowo musi być regularnie sporządzana ewidencja środków trwałych i magazynowych oraz sprawozdań finansowych. Zapraszam do współpracy! Zapewniam starannie i rzetelnie prowadzone księgi handlowe. Pozostaw prowadzenie księgowości w dobrych rękach oraz zapewnij bezpieczeństwo swojemu przedsiębiorstwu.

 

Kto musi prowadzić księgi handlowe i jakie są ich zalety?

Uproszczona księgowość nie wymaga prowadzenia tak szczegółowej ewidencji jak pełna. Jednak nie każdy przedsiębiorca może z niej korzystać. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje między innymi przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz z o.o. bez względu na wysokość ich przychodów,
  • uzyskali przychody przekraczające kwotę dwóch milionów euro w skali roku.

 

Choć prowadzenie ksiąg handlowych wymaga dużej staranności i wiedzy oraz wiąże się z koniecznością współpracy z wykwalifikowanym księgowym, niesie również pewne korzyści. Dzięki skrupulatnemu kontrolowaniu przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa oraz kompleksowej analizie finansowej, można optymalnie rozplanować wydatki, zauważyć i podjąć konieczne rozwiązania naprawcze czy też wypracować korzystną strategię finansową firmy.