ewidencja srodkowJeśli rozliczasz się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do Twoich obowiązków rachunkowych należy także prowadzenie ewidencji środków trwałych. Warunkiem w tym przypadku jest także posiadanie i użytkowanie w przedsiębiorstwie urządzeń czy innych elementów, takich jak obiekty budowlane. Wspomniana ewidencja obejmuje w swoim zakresie te właśnie składniki majątku firmy.