Oferuję usługi związane z ryczałtem ewidencjonowanym, obsługując od lat klientów z Gostynia oraz okolic. Jest to uproszczona forma rozliczania podatku, która nie wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca, którego działalność objęta jest ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązany jest prowadzić ewidencję wyposażenia, wykaz środków trwałych i wartości prawnych oraz niematerialnych. W przypadku, gdy zatrudnia pracowników, ma obowiązek sporządzać również kartę przychodów pracowników.

W ramach usług związanych z ryczałtem ewidencjonowanym realizuję:

  • księgowanie dowodów sprzedaży,
  • wykonywanie miesięcznych zestawień ewidencji VAT,
  • sporządzaniem miesięcznych deklaracji i dowodów płatności,
  • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT,
  • obsługę względem US, GUS i ZUS.

 

Ryczałt pozwala na odprowadzenie podatku od przychodu uzyskanego przez dane przedsiębiorstwo, co zwalania z obowiązku ustalania dochodów oraz kosztów. Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej podatnicy mogą korzystać z rozliczania się ryczałtem, jednak należy pamiętać, że muszą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym razie, będą zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto może stosować ryczałt ewidencjonowany?

Z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać niżej wymienione osoby fizyczne oraz spółki, których przychody w ostatnim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty dwóch milionów euro. Są to:

  • osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej,
  • spółki cywilne, których wyłącznymi wspólnikami są osoby fizyczne,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne należące do osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku,
  • spółki jawne, których wyłącznymi wspólnikami są osoby fizyczne.

 

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać również rolnicy, którzy realizują usługi sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.