W moim biurze zajmuję się prowadzeniem ewidencji księgowych. Wśród nich warto wymienić:prowadzenie ewidencji ksiegowej

  • księgi rachunkowe,
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany.