Zapewniam rzetelne doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla klientów z Gostynia, okolic oraz innych miejscowości. W mojej ofercie znajdują się starannie wyselekcjonowane propozycje pochodzące od sprawdzonych ubezpieczycieli. Pomogę Ci w dobraniu najbardziej optymalnego modelu, który spełni Twoje oczekiwania i zabezpieczy posiadany majątek, a wypłata świadczenia przebiegnie w możliwie najkrótszym czasie.

Uzyskaj korzystne składki oraz wybierz stabilną i pewną ochronę, która obejmie ochronę Twojego mienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisy tego rodzaju należą do ubezpieczeń krótkoterminowych, zawieranych na okres jednego roku. Niektóre ubezpieczenia majątkowe są obowiązkowe, a inne dobrowolne.

 

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Z ubezpieczeń majątkowych korzystają zarówno osoby fizyczne, jak również prawne. Kompensują one straty na majątku, które powstały na skutek wydarzeń losowych. Mogą obejmować ochronę mienia oraz dotyczyć odpowiedzialności cywilnej i obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim.

Najczęściej wybierane są ubezpieczenia majątkowe:

  • dotyczące ochrony nieruchomości takiej jak dom czy mieszkanie,
  • turystyczne, obejmujące utratę lub zniszczenia bagażu, następstwo wypadków, OC czy koszty medyczne,
  • komunikacyjne OC, chroniące właściciela lub osobę prowadzącą pojazd w razie wyrządzenia szkód dotyczących zdrowia, życia oraz mienia osób trzecich,
  • komunikacyjne AC, obejmujące szkody dotyczące pojazdu,
  • morskie, lotnicze i kolejowe,
  • dla rolników (OC, negatywne skutki działań przyrody takich jak burze czy gradobicie),
  • dla przedsiębiorstw przemysłowych (klęski żywiołowe, kradzież, OC, awaria urządzeń).